top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

LEVERANCIERSIDENTIFICATIE

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn die van de eenmanszaak Pascale Duval, micro-ondernemer, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Lieu-dit Ribeyrolles, 24550 LAVAUR, ingeschreven bij de Kamer van Ambachten en Nijverheid onder het SIRET-nummer 894 797 471 00014 - Artisan.

 

 

ACCEPTATIE

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op alle verkopen van producten en artikelen gesloten op deze website " ateliercribeyrolles.com ".

Zij vormen de volledige overeenkomst die ons bindt en vervangen alle eerdere (schriftelijke of mondelinge) overeenkomsten, afspraken en overeenkomsten die tussen ons over hetzelfde onderwerp tot stand zijn gekomen.

 

De AV hieronder preciseren met name de levering en de terugzending, het beheer van de bestellingen, de prijzen, de betalingswijzen, maar ook het beheer van de persoonsgegevens.

 

Door gebruik te maken van de website " ateliercribeyrolles.com " erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en zonder voorbehoud hebt aanvaard. Evenzo erkent u, door gebruik te maken van de Site, de vertrouwelijkheidsclausules van de Site.

 

Pascale Duval kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen en bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. De Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Site gebruikt, zijn de voorwaarden die tegen u kunnen worden ingeroepen.

Wij adviseren u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden.

 

Binnen de grenzen van de geldende wet, worden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV), en elke klacht die voortvloeit uit of verband houdt met deze AV, beheerst door het Franse recht.

 

 

BESTELPROCEDURE

 

SELECTIE VAN PRODUCTEN

U kunt op elk moment producten aan uw selectie toevoegen door op "In het mandje" te klikken, en ervoor kiezen uw winkelen te beëindigen of verder te surfen.

U kunt uw selectie raadplegen door te klikken op het icoontje van het winkelwagentje in het menu rechts bovenaan, waar het volgende zal verschijnen: de foto('s) van het (de) Product(en), de kleur(en) en referentie(s), de gekozen hoeveelheid(en), de eenheidsprijs (-prijzen) en het subtotaal van de selectie.

De verzendkosten worden berekend op de volgende pagina in het bestelproces.

 

IDENTIFICATIE- EN CONTACTINFORMATIE

Nadat u het (de) Product(en) hebt geselecteerd, klikt u op "Betalen" om het bestelproces te starten.

U wordt gevraagd uw e-mailadres in te vullen en vervolgens de leveringsinformatie in te vullen die nodig is voor de correcte verzending van uw bestelling: land van verzending, burgerlijke staat, voornaam, achternaam, telefoon en leveringsadres.

De op de Site geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Pascale Duval en haar Klanten. In geval van betwisting tussen Pascale Duval en een van haar Klanten over een op de Site uitgevoerde verrichting, gelden de geregistreerde gegevens als geldig bewijs van de inhoud van de verrichting.

 

VALIDATIE VAN DE LEVERINGSMETHODE

Zodra u uw gegevens hebt ingevuld, gaat u verder naar de leveringswijze, u zult uw leveringswijze moeten kiezen.

Zodra u deze stap hebt gekozen, klikt u op "Doorgaan naar betalingsmethode".

 

VALIDATIE VAN DE BETAALMIDDELEN EN BETALING VAN DE BESTELLING

U wordt gevraagd om betalingsinformatie in te voeren.

U kunt uw afleveradres als factuuradres gebruiken of een ander adres invoeren.

Alvorens te betalen zal u worden gevraagd de bestelling te "controleren" om er zeker van te zijn dat alle ingevoerde informatie correct is.

Aan het einde van het hierboven beschreven bestelproces en na de volledige aanvaarding van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van de Site, klikt u op de knop "Nu betalen". De koopovereenkomst zal dan definitief tot stand komen.

U moet de juistheid van uw selectie controleren alvorens uw bestelling te bevestigen.

Zodra u klaar bent, wordt uw bestelling naar Pascale Duval gestuurd voor verwerking.

De bestelling wordt pas gevalideerd door Pascale Duval na ontvangst en verificatie van de betaling van de bestelling. Pascale Duval behoudt zich in ieder geval het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van betwisting met de koper, of in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de koper.

 

BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

Een samenvatting van uw bestelling wordt u dan per e-mail toegestuurd. De ontvangstbevestiging bevat het totaalbedrag van de bestelling, informatie over de kosten, de essentiële kenmerken, de hoeveelheid en de prijs van de gekochte Producten.

De klant aanvaardt formeel het gebruik van e-mail voor de bevestiging door Pascale Duval van de inhoud van de bestelling.

Wij raden u aan deze ontvangstbevestiging op een papieren of elektronische drager te bewaren.

 

SITE-NAVIGATIE

 

De klant kan kennis nemen van de verschillende producten die Pascale Duval op haar site te koop aanbiedt. De gebruiker kan vrij surfen op de verschillende pagina's van de site, zonder zich te verbinden tot een bestelling.

 

 

BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

Wij streven ernaar steeds de meest actuele, accurate en betrouwbare informatie op onze site te zetten. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie op de site onvolledige gegevens, typografische fouten of onnauwkeurigheden bevat. Geen enkele fout is opzettelijk en wij verontschuldigen ons voor eventuele fouten in productprijzen, artikelbeschikbaarheid, of voor elk voorval dat een impact kan hebben op uw bestelling.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat wij onze inhoud presenteren zoals hij is, zonder te beweren dat hij expliciet of impliciet accuraat is. Houdt u er ook rekening mee dat de kleuren van de producten die u op de site ziet, afhankelijk zijn van uw beeldscherm.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de kleuren van de Producten waarvan de foto's op de Site worden getoond, getrouw zijn aan de originele Producten, kunnen zich variaties voordoen, met name als gevolg van technische beperkingen van de kleurweergave op uw computerapparatuur. Bijgevolg kan Pascale Duval niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-wezenlijke fouten of onnauwkeurigheden in de foto's of grafische voorstellingen van de Producten die op de site voorkomen. Indien u vragen heeft over de Producten, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het "contact" formulier.

 

Wij behouden ons het recht voor om fouten te wijzigen of productinformatie te actualiseren op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dat een product wordt vermeld tegen een onjuiste prijs als gevolg van fotografische, typografische of prijsinformatie fouten van onze leveranciers, behouden wij ons het recht voor om te weigeren of te annuleren alle bestellingen die zijn geplaatst voor producten vermeld tegen een onjuiste prijs (ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en ongeacht of u al dan niet gedebiteerd voor het bedrag van de bestelling). Als uw creditcard of PayPal-rekening al is belast voor die aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen wij u crediteren voor de onjuiste prijs.

 

 

AANKOOP

 

PRODUCTBESCHIKBAARHEID

De door Pascale Duval te koop aangeboden producten zijn die welke op de site worden aangeboden op de dag dat de klant de site raadpleegt, binnen de perken van de beschikbare voorraden. Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Fouten of wijzigingen kunnen uitzonderlijk voorkomen, met name in het geval van gelijktijdige bestellingen van hetzelfde Product door meerdere Klanten. Pascale Duval kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van Producten voor nog niet aanvaarde bestellingen.

 

Wij vragen uw begrip voor het feit dat een groot aantal van onze artikelen in beperkte hoeveelheden of in afzonderlijke exemplaren te koop worden aangeboden, en dat wegens hun beperkte beschikbaarheid de hoeveelheden al dan niet kunnen worden verlengd. Dit betekent dat wanneer een artikel niet langer beschikbaar is, het permanent niet meer in voorraad kan zijn en niet meer op de site verschijnt. Wanneer een op ateliercribeyrolles.com gepresenteerd artikel niet meer voorradig is, proberen wij dit met alle middelen zo spoedig mogelijk op de site aan te geven.

 

Indien u een product heeft besteld dat niet beschikbaar blijkt te zijn, zullen wij u zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en, indien nodig, zullen wij u een geschatte datum van beschikbaarheid van het product geven om het aan u te verzenden. Anders kunt u uw bestelling annuleren en krijgt u uw geld terug (als het bedrag al van uw betaalkaart/paypal-rekening is afgeschreven).

 

 

PRIJZEN EN BETALING

De prijs van de artikelen wordt op de site aangegeven in EUROS (€). De aangegeven prijzen omvatten niet de porto- en verpakkingskosten, die in rekening zullen worden gebracht en aan de klant zullen worden medegedeeld bij de definitieve validatie van zijn bestelling. Deze worden toegevoegd aan het totaalbedrag van de bestelling tijdens het bestelproces, voordat u op de knop "Betalen" klikt.

 

Pascale Duval behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen van de op de site aangeboden Producten te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die op de Site worden weergegeven op het moment dat u uw bestelling plaatst, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde Producten op dat moment.

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro en moeten onmiddellijk worden betaald wanneer u uw bestelling plaatst.

LEVERING

Onder "Levering" wordt verstaan de fysieke levering van het Product aan de Klant (de "Levering").

De op de Site gekochte Producten kunnen worden geleverd in Metropolitan Frankrijk. Voor een levering in het buitenland variëren de verzendingskosten, gelieve Pascale Duval te contacteren voor een aangepaste facturatie van de verzendingskosten.

 

Als u eenmaal een bestelling hebt geplaatst, kunt u het afleveradres van een pakket niet meer wijzigen. Wijzigingen die in uw account worden aangebracht nadat u een bestelling hebt geplaatst, worden niet onmiddellijk van kracht, en zijn niet van toepassing op reeds geplaatste bestellingen.

 

Wij streven ernaar de door u bestelde producten te leveren op de geschatte datum die wordt vermeld in de verzendbevestigingse-mail of, indien geen datum wordt vermeld, binnen 8 dagen na de datum van de verzendbevestigingse-mail. In het geval dat uw levering wordt vertraagd om een reden die niet buiten onze controle valt, zullen wij trachten u op de hoogte te houden van de geschatte leveringsdatum. Indien het/de product(en) niet binnen 30 dagen na de verzendbevestiging wordt/worden geleverd, kunt u uw bestelling annuleren en het bedrag dat u voor die bestelling hebt betaald, teruggestort krijgen.

 

Eigendom en risico van de door u bestelde producten worden uw verantwoordelijkheid op het moment dat ze aan u worden geleverd. Als u besluit uw product(en) naar ons terug te sturen voor een terugbetaling die onder ons annuleringsbeleid valt, neemt u het risico op u totdat de geretourneerde producten zijn verzonden.

 

De Producten worden verzonden naar het afleveradres dat u tijdens de bestelprocedure hebt opgegeven.

In geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de Klant, kan Pascale Duval niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het (de) bestelde Product(en) te leveren.

 

OVERMACHT

Pascale Duval kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien deze niet-uitvoering het gevolg is van een gebeurtenis die overmacht vormt, met name in geval van onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, brand, overstroming, defect of panne van uitrustingen, of te wijten is aan de handelingen van de koper.

 

LEVERTIJD

Behoudens andersluidende vermelding op de site doet Pascale Duval haar uiterste best om de bestelling te verzenden binnen een termijn van gemiddeld acht werkdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de betaling.

 

Tenzij anders vermeld, geschiedt de levering op het adres dat door de koper bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Met het oog op de naleving van deze termijnen moet de Klant ervoor zorgen dat hij juiste en volledige informatie heeft verstrekt betreffende het leveringsadres (zoals met name: straat, gebouw, trappenhuisnummer, toegangscodes, namen en/of intercomnummers, enz.)

 

De producten worden verzonden door La Poste. Pascale Duval wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van te lange leveringstermijnen te wijten aan de postdiensten, alsook in geval van verlies van de bestelde producten of stakingen. De risico's van het vervoer zijn ten laste van de koper, die binnen drie werkdagen na de levering een gemotiveerd protest bij de postdiensten zal moeten indienen. Bovendien wordt gepreciseerd dat de eigendom van de bestelde producten pas op de koper overgaat bij volledige betaling van de gefactureerde prijs, inclusief leveringskosten.

 

Ondanks alle zorg die Pascale Duval aan de samenstelling van de pakketten besteedt, is het mogelijk dat een artikel ontbreekt.  Daarom zal de koper bij ontvangst van de bestelling de conformiteit van de ontvangen artikelen controleren. Elke onregelmatigheid betreffende de levering (ontbrekend voorwerp, verkeerde model/kleur combinatie,...) moet op de dag van ontvangst of ten laatste op de eerste werkdag volgend op de ontvangst gemeld worden via het contactformulier. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, ontslaat Pascale Duval van alle verantwoordelijkheid. Pascale Duval behoudt zich het recht voor om de koper te vragen het defecte product terug te sturen. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de koper, tenzij de terugzending het gevolg is van een fout van Pascale Duval. Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Pascale Duval het (de) defecte product(en) omruilen of terugbetalen, of het ontbrekende product opnieuw verzenden (onder voorbehoud van de geldigheid van de aanvraag van de koper).

 

ANNULERINGEN

Pascale Duval staat geen standaardruil toe. Alleen een annulering en dus een terugbetaling is mogelijk.

 

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de koper over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht bij de verkoper uit te oefenen, zonder dat hij zijn motieven hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen, met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de producten in hun oorspronkelijke verpakking en in nieuwe staat worden teruggestuurd, ten laatste binnen veertien (14) dagen volgend op de kennisgeving aan de verkoper van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, etc.) te geschieden en vergezeld te gaan van de aankoopfactuur (vraag de factuur aan via ). Producten die niet aan deze voorwaarden voldoen, of die beschadigd of incompleet zouden zijn, worden niet teruggenomen. Het herroepingsrecht moet per e-mail aan de verkoper worden gedaan via .

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, zullen enkel de prijs van het (de) aangekochte Product(en) en de leveringskosten (gebaseerd op de kosten van een standaardlevering, ongeacht de door de Klant gekozen leveringswijze) worden terugbetaald; de kosten voor het terugzenden van de Producten blijven ten laste van de Klant. De terugbetaling zal geschieden binnen veertien (14) dagen na ontvangst door de Verkoper van de Producten die door de Klant zijn teruggezonden onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden. De verkoper behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat het product of het bewijs van verzending van dit product door de koper wordt teruggevonden, waarbij als datum wordt gekozen de datum van het eerste van deze feiten.

 

In geen geval mag misbruik worden gemaakt van het herroepingsrecht van de koper. In ieder geval zal elke bestelling die onvolledig wordt teruggezonden en die met inbegrip van de toelichtingen, beschadigd, gebruikt, gewassen, beschadigd, verslechterd, bevuild of zelfs maar gedeeltelijk verbruikt is, niet worden terugbetaald. De koper kan aansprakelijk worden gesteld in geval van waardevermindering van de goederen ten gevolge van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de inhoud van de producten vast te stellen.

 

 

NOMINATIEVE INFORMATIE

De persoonsgegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, zijn verplicht; deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen en voor de opstelling van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het ontbreken van informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling.

 

 

PROMOTIECODES

Tenzij anders bepaald in de voorwaarden van een bepaalde promotiecode, zijn promotiecodes niet cumuleerbaar. Als u meer dan één promotiecode heeft, en wetende dat deze promotiecodes niet gecombineerd kunnen worden, is het uw verantwoordelijkheid om te kiezen welke u het meeste voordeel zal opleveren.

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, zijn de volledige vormgeving en inhoud van de site, met inbegrip van afbeeldingen, illustraties, foto's, tekst en andere materialen, beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

De inhoud van de site, en de site in zijn geheel, zijn strikt voorbehouden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van deze site. Elk gebruik van onze site en de inhoud ervan voor andere dan persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is verboden.

 

 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Gezien de onvoorspelbare aard van de technologie en de onlineomgeving garandeert Pascale Duval niet dat deze site ononderbroken en foutloos zal werken of dat deze site of de server via welke deze site ter beschikking wordt gesteld, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Als bezoeker en gebruiker van deze site bent u volledig verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het onderhoud van de apparatuur die wordt gebruikt in verband met het gebruik van onze site, en stemt u ermee in dat uw toegang onderworpen is aan deze bepalingen en voorwaarden en dat deze toegang op eigen risico is.

 

 

BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

 

Bij het gebruik van de ateliercribeyrolles.com site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de ateliercribeyrolles.com site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

 

Pascale Duval verzamelt in elk geval alleen persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site ateliercribeyrolles.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen hem betreffende persoonsgegevens, door zijn verzoek schriftelijk en ondertekend in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

 

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

 

 

De host van de ateliercribeyrolles.com website is WIX

bottom of page